`Branche is tegen notaris op afstand'

De beroepsorganisatie van notarissen KNB vecht een conflict met een van haar leden over tarieven uit bij de rechter. De KNB wil dat het notarissenkantoor Actus ophoudt lagere tarieven te hanteren wanneer klanten niet langskomen op kantoor maar per volmacht akkoord gaan met afsluiten van een akte.

Actus is een van de vijf partijen die in Rotterdam zijn uitgekozen om erfpachters te helpen de grond waarop een woning staat te kopen. Wanneer de klanten van Actus voor het ondertekenen van de documenten langskomen op het kantoor van de notaris in Heerhugowaard, kost het overzetten van de erfpacht naar koop 300 euro. Waneer de klanten zich onder meer via de post door Actus laten voorlichten en niet langskomen in Heerhugowaard, zijn ze 250 euro kwijt aan de conversie. ,,Omdat het ons minder tijd kost, levert dit een kostenbesparing op voor de klant'', zegt kandidaat-notaris A. Demaret van Actus.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie spande hierover een zaak aan bij de Kamer van Toezicht van notarissen, maar verloor deze. De KNB tekent beroep aan en stapt naar de rechter. ,,Actus gaat hiermee over de schreef want zo leer je klanten af langs te komen'', zegt KNB-voorzitter A. Heering.

Een notaris is bij wet verplicht pas een akte te tekenen zodra hij ervan overtuigd is dat beide partijen begrijpen wat er in de documenten staat. Heering: ,,Door deze zaak worden andere notarissen uitgelokt om ook van voorlichting af te zien. Over dit principiële punt worden wij het nooit eens.''

Kandidaat-notaris Demaret geeft de KNB ,,niet helemaal ongelijk''. Hij wil dat per zaak bezien wordt of het mogelijk is een bezoek aan kantoor te vervangen door een volmacht van de klant. In dit geval in Rotterdam kan dat volgens hem wel.

Vorige week maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bekend dit jaar met name vrije beroepen, zoals advocaten en notarissen, onder de loep te nemen. Dit streven is het gevolg van klachten over hoge tarieven. Volgens Heering gaat het daar in deze zaak niet over. ,,Er is geen sprake van dat de KNB de prijzen zou willen hooghouden. Zelfs al zou je dat willen, lukt dat niet. Er wordt flink geconcurreerd.'' Alle 3.488 (kandidaat-)notarissen in Nederland zijn lid van de KNB. Dat is verplicht.