Arnhem moet betalen voor faillissement

De gemeente Arnhem is financiëel verantwoordelijk voor de exploitatietekorten van het reïntegratiebedrijf Werk en Scholing. Dit heeft de rechtbank in Arnhem vanmorgen in kort geding bepaald. Werk en Scholing, een instantie die voor zeven gemeenten in de regio Arnhem moeilijk bemiddelbare werklozen aan het werk moet helpen, verkeert al enige tijd in surseance van betaling. Een faillissement is volgens bestuur en directie onvermijdelijk. Omdat er geen geld is voor een sociaal plan dreigen de ruim honderd medewerkers zonder afvloeïngsregeling op straat komen te staan. De gemeenten die Werk en Scholing dertien jaar geleden hebben opgericht, weigeren in meerderheid financieel bij te springen. Zij staan op het standpunt dat Werk en Scholing een zelfstandige stichting is die haar eigen financiële problemen moet oplossen. Het bestuur, dat nog altijd gevormd wordt door wethouders van de deelnemende gemeenten, had het kort geding aangespannen. De Arnhemse rechtbank heeft onder meer op basis van de statuten en een gemeentelijke brief uit 1993 geoordeeld dat de gemeente Arnhem en Werk en Scholing met elkaar verweven zijn en dat Arnhem verantwoordelijk is voor de exploitatietekorten. Arnhem moet 3.383.000 euro betalen zodat Werk en Scholing ,,op gepaste wijze'' aan haar schulden kan voldoen. De ondernemingsraad van Werk en Scholing hoopt dat een faillissement alsnog wordt voorkomen.