Tegen popups en adware

Popup-advertenties die door websites worden gegenereerd, zijn eenvoudig te blokkeren. De meeste browsers kunnen dat: Opera, Netscape, Mozilla, Safari (Apple). Internet Explorer heeft hiervoor nog geen voorziening. Dit komt in de toekomst wel.

IE-gebruikers moeten nu nog een extra hulpmiddel installeren. De populaire Google toolbar bijvoorbeeld, tevens een makkelijke toegangspoort tot de zoekmachine. Echter, deze toolbar sluist informatie over surfgedrag naar Google zelf, die hier bij adverteerders munt uit slaat.

Er zijn tientallen onafhankelijke popup-killers. Gunstige recensies krijgen Pop This en MereSurfer, beide gratis. De Zero Popup Toolbar bleek vorig jaar het adresboek op de pc te gebruiken om spam voor zichzelf te versturen.

Dergelijk gereedschap werkt niet altijd tegen popups uit adware. Er zijn speciale anti-adwareprogramma's als AdAware en Spybot Search & Destroy. Deze kunnen adware effectief verwijderen, maar vaak werkt het moederprogamma dan ook niet meer: zonder Gain houdt Kazaa bijvoorbeeld op met werken. Soms zijn daarvoor speciale oplossingen, zoals in dit geval Kazaa Lite of Diet Kazaa.

Antivirussoftware begint ook te letten op adware. De contouren van een wapenwedloop zijn al te ontwaren.