Schuld van Parmalat valt veel hoger uit

De schuld van het in problemen verkerende Parmalat is veel hoger dan eerder werd aangenomen. Verder blijken de Italiaanse activiteiten van het zuivelconcern nauwelijks winstgevend te zijn.

Dit heeft het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC) gisteren bekendgemaakt. De schuld van Parmalat bedraagt 14,5 tot 14,8 miljard euro. Eerder had het in surseance verkerende concern zelf een nettoschuld (schuld min geld in kas) van 1,8 miljard gemeld. Vorig najaar verklaarde het bedrijf uit Parma 4,2 miljard euro in kas te hebben, maar PWC noemt de liquide middelen nu verwaarloosbaar.

Parmalat raakte eind vorig jaar zijn gehele top kwijt toen bleek dat op grote schaal werd gefraudeerd. De accountants van PWC trachten samen met interim-bestuursvoorzitter Enrico Bondi de huidige financiële situatie in kaart te brengen. De omzet over de eerste negen maanden van 2003 is inmiddels met een kwart teruggebracht tot 4 miljard euro. De winst exclusief rente, belastingen en afschrijvingen kwam uit op 121 miljoen euro, terwijl eerder een winst van 651 miljoen bekend was gemaakt. De cijfers zijn door valse rekeningen, niet bestaande transacties en andere vormen van fraude onbetrouwbaar geworden.

De activiteiten van Parmalat in Italië leveren een miniem winstje op. Voor Amerika en Canada geldt hetzelfde, maar met name Brazilië is zwaar verliesgevend. Vóór de waardevermindering van de Braziliaanse real zorgde dit land voor een kwart van de omzet. Precieze cijfers per land verschaft PWC niet. De accountants benadrukken dat zij nog lang niet klaar zijn met hun werk en dat de gisteren bekendgemaakte cijfers nog kunnen wijzigen.

De voorlopige resultaten hadden grote gevolgen voor de obligaties van Parmalat. Analisten gaan er op basis van de nieuwste gegevens van uit dat de obligatiehouders op terugbetaling van hoogstens 10 procent van de nominale waarde hoeven te rekenen. De waarde van de schuldbewijzen die in 2010 aflopen, viel gisteren terug van 18 naar 12 procent van de nominale waarde. In Amerika verloren de obligaties Parmalat later op de dag bijna de helft van de waarde.

Tegenover persbureau Reuters verklaarde een niet nader genoemde financieel analist dat Parmalat nu 3,3 miljard euro waard is. Bij een eventuele verkoop gaat 2,5 miljard euro naar de kredietverlenende banken en zou 800 miljoen euro resteren voor de obligatiehouders die in totaal 11,8 miljard hebben uitstaan.