Poppodium 013 in Tilburg ontslaat personeelsleden

Poppodium 013 in Tilburg ontslaat acht personeelsleden en geeft zes werknemers een andere functie of arbeidstijdverkorting. Daarnaast verlaagt de directie het aantal activiteiten van 500 vorig jaar naar 390 dit jaar. 013 kampt met een exploitatietekort van enkele tonnen. De ingrepen volgen na een financiële doorlichting door een extern bureau. Volgens Van Hove kampen bijna alle Nederlandse poppodia met teruglopende inkomsten. Voor 013 geldt dat met name de horecaomzet en het aantal bezoekers van dansavonden terugloopt. Het poppodium heeft deze dansavonden in juni 2003 geschrapt uit de programmering.