Parlement EU behoudt huidig salaris

Europarlementariërs krijgen voorlopig geen uniforme regeling voor salarissen en onkostenvergoedingen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben gisteren een voorstel voor zo'n regeling naar de prullenmand verwezen.

De ontwerpregeling was vorige maand aanvaard door het Europees Parlement. Staatssecretaris Atzo Nicolaï (Europese Zaken) zei gisteren ,,uiterst ongelukkig'' te zijn over de afwijzing van de regeling. Volgens hem is op korte termijn geen oplossing voor de kwestie te verwachten. Hij ging ervan uit dat het zoeken van een akkoord moeilijker wordt na de uitbreiding van de Unie per 1 mei tot 25 lidstaten.

Duitsland was de belangrijkste tegenstander van de voorgestelde salarisregeling. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, zei dat in zijn land niet uitgelegd kan worden waarom europarlementariërs in een tijd van bezuinigingen een salarisverhoging krijgen. Het Europees Parlement heeft echter berekend dat Duitse europarlementariërs weliswaar bruto een salarisverhoging zouden krijgen, maar dat ze er netto toch op achteruit zouden gaan omdat ze van de huidige extraatjes er verschillende zouden gaan verliezen.

Duitsland kreeg steun van Frankrijk, Oostenrijk en Zweden die ,,op dit moment'' kort voor de Europese verkiezingen niet met de regeling wilden instemmen. Daardoor was er niet de benodigde gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel. De bedoeling was dat alle europarlementariërs een zelfde salaris zouden krijgen van 8.625 euro per maand. Dat bedrag was vorig jaar de helft van het inkomen van een lid van het Europese Hof van Justitie.

Op dit ogenblik lopen de salarissen van europarlementariërs nog zeer uiteen omdat ze gekoppeld zijn aan die van nationale parlementariërs. Zo verdient een europarlementariër uit Italië 10.974,66 euro per maand en moet zijn Spaanse collega het met 2.618,78 euro doen. De verschillen worden nog veel groter als straks de tien Midden- en Oost-Europese kandidaatlanden toetreden. Een Hongaarse europarlementariër gaat dan 761 euro verdienen.

De uiteenlopende inkomens zijn vele jaren als argument gebruikt om europarlementariërs te compenseren via hun onkostenvergoedingen. Het Europees Parlement wilde nu tegelijk met de invoering van een uniform salaris ook vrijwel uitsluitend nog onkosten vergoeden als europarlementariërs voor hun uitgaven bewijsstukken zouden kunnen overleggen.

Het is niet duidelijk in hoeverre de hervorming van het onkostenstelsel overeind blijft. Nederlandse europarlementariërs, die op het ogenblik 6.467,24 euro per maand verdienen, betalen overigens sinds 1999 hun te veel ontvangen reiskostenvergoedingen vrijwillig terug.

ZAKKENVULLERS: pagina 4

hoofdartikel: pagina 9