Illegalen bij eenvijfde tuinders

Ruim 18 procent van de land- en tuinbouwbedrijven heeft illegaal vreemdelingen aan het werk. Dat blijkt uit onderzoek dat de Arbeidsinspectie in 2002 deed bij 654 bedrijven. De inspectie maakte 101 processen-verbaal op en gaf achttien waarschuwingen, zei het ministerie van Sociale Zaken. Bij 425 vreemdelingen beschikte de werkgever niet over de vereiste papieren. 232 van hen kwamen uit de landen die op 1 mei toetreden tot de EU.