Extern onderzoek Schiphol

Staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat) laat externe deskundigen, ook buitenlandse, kijken naar de recente problemen met het vliegverkeer op Schiphol. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Over de onlangs bekend geworden problemen met het starten en landen op de Zwanenburg- en de parallel lopende nieuwe Polderbaan schrijft Schultz: ,,Ik ga er van uit dat het verkeer veilig wordt afgehandeld, binnen de geldende geluidsnormen. Als dat niet zo is, zal de inspectie van Verkeer en Waterstaat ingrijpen''. Ze heeft echter geen aanleiding om te veronderstellen ,,dat die situatie zich zal voordoen''. Een week geleden gaf de staatssecretaris aan dat een onderzoek door haar eigen ambtenaren en de inspectie voldoende zou zijn. Welke externe buitenlandse deskundigen nu worden ingeschakeld is nog niet bekend.

In de periode november 2003 tot begin deze maand is het zeven keer voorgekomen dat de piloten met hun toestellen kort na de start op de evenwijdg lopende Zwanenburg- en Polderbaan van de opgegeven route afweken. Volgens Schultz is daarbij ,,geen sprake geweest van onveiligheid maar van mogelijk onveilige situaties''. Ze voegt daar aan toe: ,,Als het parallel gebruik conform de bestaande vliegroutes niet veilig blijkt te zijn is het de verantwoordelijkheid van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om dit op te lossen. Het verkeer moet hoe dan ook veilig worden afgehandeld''.

De Tweede Kamer is verdeeld over de antwoorden van Schultz. Regeringspartijen CDA en VVD erkennen dat er ,,weer een nieuw probleem bij is gekomen'', maar vinden het geruststellend dat er geen sprake is van onveiligheid. ,,Er wordt veilig en binnen de normen gevlogen'', stelt CDA-Kamerlid Haverkamp vast. Hij heeft echter net als zijn collega De Krom (VVD) wel behoefte aan overleg met Schultz om allerlei onduidelijkheden weg te nemen: ,,Deze week nog, als het kan''. De Krom: ,,Er is wel wat aan de hand natuurlijk, maar het zal nog moeten blijken of we een probleem hebben.''