EU harder tegen spam

Lidstaten van de Europese Unie moeten meer actie ondernemen om de explosieve groei van ongewenste e-mail (`spam' genoemd) te bestrijden. Meer dan de helft van alle e-mails bestaat momenteel uit spam, tegen slechts 7 procent in 2001. Volgens de Europese Commissie dreigt het consumentenvertrouwen en ook het succes van de informatiemaatschappij te worden ,,ondermijnd''.

Een en ander staat in een vandaag gepresenteerd beleidsdocument van de Europese Commissie over spam. In juli 2002 aanvaardde de EU een richtlijn tegen ongewenste e-mails en sms-berichten. Hierbij geldt een `opt-in'-regeling, waarbij consumenten vooraf toestemming moeten geven. Het gaat veelal om commerciële e-mails, deels uit de VS, waarbij soms fraude speelt.

De Commissie stelt vast dat de EU-richtlijn slechts een ,,deel van het antwoord'' is. Bovendien hebben negen lidstaten, waaronder Nederland, de richtlijn niet voor de deadline van 31 oktober 2003 in nationale regels omgezet. De Commissie startte tegen hen procedures bij het Europese Hof. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer.

Volgens de Commissie is meer actie nodig ,,om het verbod op spam tot werkelijkheid te maken''. Het gaat vooral om een effectieve aanpak door nationale autoriteiten, waarbij consumenten de gelegenheid krijgen klachten in te dienen en overtreders worden bestraft. Overheden moeten ook regels stellen voor technische `filters' tegen spam. De Commissie bepleit ook zelfregulering door de sector via bijvoorbeeld gedragscodes, regels voor geschillenbeslechting en garantielabels. Ook moet voorlichting aan de consument worden verbeterd. ,,Aangezien internet, breedband en mobiele communicatie een sleutelelement zijn voor productiviteit in moderne economieën, is nog meer aandacht voor spam vereist'', aldus het document.

Volgens de Commissie bestaat niet in alle lidstaten een effectief sanctiesysteem. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken is in Nederland telecomtoezichthouder Opta verantwoordelijk. Maar de wet hierover is nog niet door de Eerste Kamer. In het kader van zelfregulering is er ook een `platform voor elektronische handel' met onder meer internetproviders en de Consumentenbond, dat naleving van de Europese `opt-in'-regeling moet bevorderen.