Containers met gif nu geborgen

Het bergingsbedrijf Multraship Salvage heeft gisteravond de derde en laatste container met vaten houtverduurzamingsmiddel bij Texel geborgen. Het Ethiopische vrachtschip Andinet verloor drie containers en 63 losse vaten tijdens een storm op 21 december 2003. De bergingswerkzaamheden begonnen op 3 januari, maar moesten verscheidene malen worden onderbroken wegens slechte weersomstandigheden.

De drie containers werden met een drijvende bok in een waterdichte bak getakeld. Uit elk van de drie containers stroomde bij het uit zee takelen een gele vloeistof, waarvan monsters werden genomen voor nader onderzoek. Het houtverduurzamingsmiddel is een bruine pasta, die uit arseenpentoxide, chroomtrioxide en koperoxide bestaat. De combinatie wordt `Wolmanzout' genoemd.

Arseenpentoxide (As2O5) is zeer giftig. De bruine kleur van de pasta komt van het chroom- en koperoxide. De gele vloeistof die uit de containers stroomde, bevat waarschijnlijk opgeloste pasta, maar kan ook gewoon roestwater zijn.

Arseenoxiden zijn in de meeste westerse landen verboden of sterk beperkt als houtverduurzamingsmiddel. De vaten waren bestemd voor Djibouti. De lading was bedoeld voor Ethiopian Telecom, dat de stof gebruikt om er telefoonpalen mee te impregneren.

De drie containers die zijn geborgen zijn inmiddels naar de haven van Rotterdam gebracht, waar ze worden gelost. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt hoeveel vaten in deze container intact zijn. Eventuele lekke vaten worden overgepakt.

Rijkswaterstaat gaat de gevolgen voor het zeemilieu na. Monsters van het zeewater rond de eerste container duiden op een geringe verhoging van het arseengehalte. Op 150 meter afstand van de berging is het arseengehalte al niet hoger dan de natuurlijke waarde, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De Koninklijke Marine zoekt nog steeds met het hydrografische vaartuig Hr. Ms Tydeman en drie mijnenjagers naar de losse, vermiste vaten. Tot dusverre is deze zoektocht zonder succes.