Commissie-Blok

De integratie van allochtonen is geheel of gedeeltelijk geslaagd. Dat vindt de commissie-Blok. Allochtonen zijn weliswaar zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteitstatistieken, in de WAO en in de bijstand. Ze halen bovendien in 70 procent van de gevallen hun huwelijkspartner uit het land van herkomst. Desondanks vindt de commissie-Blok de integratie geheel of gedeeltelijk geslaagd.

Aan het kostbare, lijvige rapport is een jaar gewerkt. Men zou verwachten dat er in dit rapport van 2.500 pagina's tenminste een aantal verfrissende nieuwe oplossingen wordt aangedragen. Helaas is dit niet het geval. De bevindingen en conclusies staan bol van bekende feiten en algemeenheden, geformuleerd in ambtelijke taal. Opvallend is de boterzachte houding waarmee de commissie problemen benadert.

De commissie vindt bijvoorbeeld dat allochtonen gestigmatiseerd worden door geringe arbeidsparticipatie. Een logische oplossing van dit probleem zit hem natuurlijk in een hogere deelname aan het arbeidsproces. De beeldvorming volgt vanzelf in positieve zin. Dit is echter niet de aanbeveling van de commissie.

De commissie vindt dat inburgering in de wet moet worden vastgelegd. De commissie pleit ook voor een realistisch – lees laag – verwachtingspatroon met betrekking tot het te halen eindniveau. Dit gebrek aan eisen stellen van onze samenleving aan nieuwkomers is nu juist een van de oorzaken van de gebrekkige integratie! Allochtonen waren juist de afgelopen decennia zielig en moesten vooral niet gedwongen worden om aan onze samenleving deel te nemen. Dit bleek nu juist niet de manier te zijn om tot integratie te komen.

Bekende feiten en niet-concrete oplossingen, dat is wat het rapport biedt. Ik denk dat dit rapport geen bijdrage zal leveren aan de integratie van allochtonen. Kennelijk is dit geen probleem, want de commissie-Blok vindt dat de integratie van allochtonen al geheel of gedeeltelijk geslaagd is.