Verbod actie huisartsen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verbiedt de huisartsen in de Noord-Hollandse regio IJmond te stoppen met avond-, nacht- en weekenddiensten. Een groep van 52 huisartsen wil met deze dienstverlening stoppen; reden is dat de artsen vinden dat ze voor deze diensten te weinig betaald krijgen. De huisartsen zijn van plan om de diensten vanaf 1 februari stapsgewijs te verminderen. De Inspectie dreigt met een bevel als zij hun actie doorzetten, zo blijkt uit een brief aan de artsen.

De Inspectie heeft weliswaar begrip voor de zorgen van de huisartsen die menen dat de kwaliteit van de hulpverlening door geldgebrek vermindert, maar vindt dat de acties vooral de patienten treffen. ,,Hierdoor ontstaat voor de patiënt een potentieel gevaarlijke situatie met een verminderde toegankelijkheid van de zorgverlening.''

De Inspectie wijst de huisartsen op hun wettelijke verplichtingen. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst moet een patiënt er op kunnen rekenen dat de huisarts de hulpverlening zodanig organiseert dat die op een verantwoorde wijze plaatsvindt.

De huisartsen besloten tot de actie uit protest tegen bezuinigingen op de huisartsenpost in Beverwijk. Met ingang van 1 februari willen ze hun praktijken om 17.00 uur waarna pas een uur later de huisartsenpost de deuren opent. Vanaf 1 maart stoppen de artsen met hun nachtdiensten tussen 23.00 en 8.00 uur, op 1 april met de avonddiensten en na 1 mei met weekenddiensten. Mensen die hulp nodig hebben, moeten straks naar eerste-hulpafdelingen in ziekenhuizen.