Vanuit China geen meldingen

In China is officieel nog geen vogelgriep geconstateerd, maar de kans dat de ziekte toch al in China voorkomt of er binnenkort zal gaan voorkomen, is volgens waarnemers zeker niet denkbeeldig. ,,Kijkend naar naar de zou het toch wel heel vreemd zijn als de ziekte in de landen rondom China wel, maar in China zelf niet aanwezig zou zijn'', zegt de Nederlandse landbouwraad Pieter Gooren in Peking. ,,Het virus verspreidt zich onder meer via de uitwerpselen van vogels. Ook ganzen en eenden die de grens overvliegen, kunnen de ziekte overbrengen.''

De Hongkongse krant Wen Wei Po meldde vandaag dat in de Zuid-Chinese provincie Guangxi al op 20 januari vogelgriep geconstateerd is. Daarop zouden de autoriteiten al het pluimvee in een cirkel van drie kilometer rond de boerderij hebben gedood, en daarna zouden zich geen nieuwe besmettingen hebben voorgedaan. Guangxi grenst aan Vietnam, waar al zes mensen aan de ziekte zijn bezweken.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt het Chinese ministerie van Volksgezondheid echter nog steeds dat er in China geen gevallen van vogelgriep zijn geconstateerd, zegt woordvoerder Roy Wadia. ,,Het zou fantastisch zijn als China inderdaad gevrijwaard is gebleven van de vogelgriep. Vooralsnog gaan we daarvan uit, maar we willen wel graag meer informatie.''

Zowel Wadia als Gooren denkt niet dat China probeert om een mogelijke uitbraak van vogelgriep in de doofpot te stoppen. ,,Ik heb goede hoop dat China na het hele sars-verhaal niet weer zal besluiten informatie achter te houden. Maar China is heel groot, en misschien houden lokale autoriteiten wél informatie achter. Of misschien herkennen ze de ziekte niet. Daarbij komt dat kip een heel belangrijk exportprodukt is van China. Er staan dus grote belangen op het spel'', aldus Gooren.