Topman Duits banenbureau weggestuurd

De directeur van de Bundesagentur für Arbeit, het Duitse federale bureau belast met arbeidsbemiddeling, is dit weekeinde ontslagen. De organisatie speelt een belangrijke rol in de flexibilisering van de Duitse arbeidsmarkt, een van de hoekstenen van de economische hervormingen van kanselier Schröder.

Directeur Florian Gerster werd gehekeld om zijn arrogante stijl maar struikelde omdat hij bij het inhuren van adviseurs niet de voorgeschreven procedures had gevolgd. Gerster had de opdracht de organisatie van een bureaucratische kolos met 90.000 werknemers om te vormen in een efficiënt apparaat. Hij werd twee jaar geleden door Schröder benoemd nadat de organisatie in Neurenberg in opspraak was geraakt. Met geflatteerde cijfers over arbeidsbemiddeling had men destijds het imago van de organisatie, toen nog Bundesanstalt für Arbeit geheten, kunstmatig opgepoetst.

Gerster wordt tijdelijk vervangen door de tweede man van de Bundesagentur, Frank-Jürgen Weise. Minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid, Wolfgang Clement, zei dat Weise ook in aanmerking komt als de nieuwe directeur. Maar dat is onder andere afhankelijk van de vraag of er ,,betere voorstellen'' ter tafel komen.

Clement zou het liefst een manager uit het bedrijfsleven op de stoel van Gerster zien. Of dat zal lukken is nog maar zeer de vraag. Ook twee jaar geleden wilde Schröder al een man uit het bedrijfsleven voor de belangrijke post. Destijds wilde niemand en moest Gerster, politicus uit de SPD-stal, de klus klaren.

De topfunctie bij de Bundesagentur geldt als bijzonder onaantrekkelijk, mede omdat vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties een belangrijke stem in de organisatie hebben.

De bestuursraad van de Bundesagentur kwam zaterdag tot de conclusie dat de positie van Gerster onhoudbaar was geworden. Een voorlopig onderzoek naar de wijze waarop opdrachten aan buitenstaanders waren verleend, leverde veel vragen op. In twee gevallen waren de regels met voeten getreden, in 25 gevallen was iets niet in de haak en was nader onderzoek noodzakelijk.

Gerster, die bij de zitting aanwezig was, zei later dat het helemaal niet meer ging over de contracten voor adviesbureaus maar uitsluitend over zijn persoon.