SEC: samenwerking EU

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC en het Europese Comité van beurstoezichthouders moeten hun samenwerking een officiële status geven. Dit heeft SEC-voorzitter William Donaldson vanmorgen gezegd tijdens een bijeenkomst van het European Policy Centre, een Brusselse denktank.

Volgens Donaldson kunnen grensoverschrijdende problemen, zoals fraude, dan beter worden aangepakt. Ook kunnen praktijken van toezichthouders in de Verenigde Staten en de EU naar elkaar toegroeien, wat voordelen biedt voor markten en bedrijven.

Donaldson sprak van een ,,formeel raamwerk'' voor samenwerking tussen de SEC en het Europese Comité voor beurstoezichthouders. Hierdoor kan volgens de SEC-voorzitter ,,pro-actief'' worden opgetreden. Hij denkt ook aan meer uitwisseling van gegevens en ervaringen. ,,Dat is cruciaal want steeds meer fraude is grensoverschrijdend.'' Hij wees op de miljardenfraude bij het Italiaanse voedingsconcern Parmalat: ,,Een van de lessen is de noodzaak tot samenwerking.'' Donaldson toonde zich overigens tevreden over de samenwerking tussen Amerikaanse en Italiaanse autoriteiten.

Volgens Donaldson zijn over het `formele raamwerk' al verkennende besprekingen gevoerd tussen de SEC en het Europese Comité van beurstoezichthouders, dat een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van financiële regelgeving in de EU. De gesprekken zijn vandaag in Brussel voortgezet. Donaldson had ook een ontmoeting met eurocommissaris Frits Bolkestein (Interne Markt).

De SEC-voorzitter toonde zich optimistisch over een oplossing van het conflict tussen Brussel en Washington over verplichte registratie van Europese accountantsfirma's, die reeds in de EU zijn geregistreerd. Een en ander is het gevolg van de Sarbanes-Oxley-wet, die in 2002 door het Amerikaanse Congres werd aangenomen na de Enron-fraude. De EU verzet zich tegen de extraterritoriale werking van de wet, die er ook toe zou leiden dat kleinere Europese accountantsfirma's wegens kosten en administratieve lasten afhaken. ,,We maken enorme vooruitgang'', zo verzekerde Donaldson.

Volgens hem is op enkele terreinen sprake van ,,convergentie'' tussen de VS en de EU. Hij noemde met name de boekhoudstandaarden: het door de VS gehanteerde GAAP en het in de EU per 2005 verplichte IAS. Verder werken de VS aan toezicht op financiële conglomeraten, dat volgens Donaldson ,,equivalent'' is aan de plannen van eurocommissaris Bolkestein.