Prefect opnieuw `doelwit' aanslag

Een kleine explosie heeft gisteren de toegang beschadigd van de Hogeschool voor de Handel in de West-Franse stad Nantes, waarvan de twee weken geleden benoemde prefect Aïssa Dermouche tot voor kort directeur was.

Het is de tweede aanslag in korte tijd die verband lijkt te houden met de persoon van Dermouche. Een week geleden werd zijn auto opgeblazen. De procureur van Nantes, belast met het onderzoek naar de aanslagen, heeft gezegd `een verband' te zien tussen beide aanslagen.

De aanslag op de auto van Dermouche werd vorige week hoog opgenomen. President Jacques Chirac en twee bij het onderzoek betrokken ministers veroordeelden de aanslag in felle bewoordingen. Prefecten behoren tot de bestuurlijke top van Frankrijk en staan in zekere zin symbool voor het staatsgezag. Ook speelde de Noord-Afrikaanse afkomst van de 57-jarige Dermouche een belangrijke rol. Zijn benoeming is bedoeld om de integratie te bevorderen en daarom werd de aanslag gezien als een poging diezelfde integratie te frustreren.

De veronderstelling dat zijn herkomst het motief was voor de eerste aanslag, raakte op de achtergrond door de arrestatie, vorige week, van drie personen uit het privéleven van Dermouche. Een ruzie met zijn tweede ex-vrouw zou aan de aanslag ten grondslag hebben gelegen. De gearresteerde personen werden na korte tijd weer vrijgelaten. Dat neemt niet weg dat nu ook de tweede aanslag in het licht wordt gezien van mogelijke privé-moeilijkheden van Dermouche. Reacties van politieke zijde zijn deze keer dan ook uitgebleven.

De benoeming van Dermouche is inzet geweest van een in de media breed uitgemeten woordenstrijd tussen minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy en president Jacques Chirac. De minister zei een `islamitische prefect' te willen aanstellen, de president vond dat `ongepast' en wilde slechts een prefect `van buitenlandse afkomst' benoemen, en wel op grond van zijn verdiensten. De controverse, die goeddeels werd ingegeven door politieke rivaliteit tussen Sarkozy en Chirac, heeft sterk de nadruk gelegd op de Noord-Afrikaanse herkomst van Dermouche.