Ook Schultz wil VVD sterk moderniseren

VVD-staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen bepleit verregaande vernieuwing van de VVD: een nieuwe naam, of zelfs de oprichting van een nieuwe liberale partij, waarin de VVD zich zou kunnen verbinden met leden van het huidige D66 en delen van de PvdA.

Schultz heeft dat zaterdag gezegd in een vraaggesprek met het dagblad Het Parool.

Schultz is de tweede bewindspersoon van de VVD binnen één week, die zich voor verregaande vernieuwing van de grootste liberale partij heeft uitgesproken. Vorige week zei staatssecretaris Mark Rutte (Sociale Zaken) op een partijbijeenkomst, dat VVD ,,een sleets merk'' was geworden.

VVD-minister Henk Kamp reageerde dit weekeinde in het tv-programma Buitenhof sterk afkeurend op de uitlatingen van partijgenoten Schultz en Rutte. ,,De VVD is geen linkse partij'', aldus Kamp. ,,Wij zijn een partij die staat voor vrijheid en veiligheid, op een stevige basis van orde en gezag. Daar is ook geen samenwerking met anderen voor nodig''. Wanneer Schultz en Rutte meer voelen voor een andere partij, dan zouden ze daar maar naar moeten overstappen, zei Kamp. ,,Maar onze achterban is nu eenmaal gek op dit soort discussies'', constateerde Kamp.

Zowel Rutte als Schultz zijn van mening dat de VVD lijdt aan een verkeerd imago van parelkettinkjes en overmatige aandacht voor financiële degelijkheid. De partij moet, volgens Schultz, meer aandacht besteden aan sociale thema's, en landelijke aandachtspunten als veiligheid beter naar lokaal niveau vertalen.

Schultz refereert in het vraaggesprek aan een recente uitspraak van PvdA-leider Bos, die de vrees uitsprak dat de PvdA stemmen zou kunnen verliezen aan een zich vernieuwende VVD.

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) in zijn huidige vorm dateert uit 1948, en was het resultaat van het samengaan van de uit de vooroorlogse Liberale Staatspartij voortgekomen Partij van de Vrijheid, en een groep voormalige leden van de vooroorlogse Vrijzinnig Democratische Bond, die na de oorlog in de PvdA was opgegaan, maar waarvan een rechtervleugel onder leiding van P.J. Oud een ander politiek tehuis zocht. Een andere vleugel van de VDB, onder leiding van A. Joekes, bleef in de PvdA.

Veel leden van het eerste uur bij D66 waren op hun beurt afkomstig uit de VVD. Met het ontstaan van D66 werd de vooroorlogse toestand hersteld, waarbij er in de Kamer meerdere liberale partijen waren vertegenwoordigd, van meer linkse- en meer rechtse signatuur. De vrijzinnig-democraten hebben zich nooit als een georganiseerde vleugel van de PvdA opgesteld.