Nieuw kabinet Antillen bepleit

Minister De Graaf (Koninkrijksrelaties) moet politieke initiatieven op de Antillen voor een extraparlementair `zakenkabinet' ondersteunen. Dat bepleiten fractiespecialisten uit de Tweede Kamer die dit weekeinde terugkeerden van een werkbezoek op de Antillen. Het kabinet-Godett is volgens de Kamerleden nauwelijks meer een stabiel en geloofwaardig overlegpartner. Een `zakenkabinet van nationaal herstel' kan volgens hen de politieke impasse op de Antillen doorbreken.

Volgens VVD-woordvoerder Rijpstra wordt op de Antillen binnen de politiek en het bedrijfsleven uitvoerig gesproken over zo'n zakenkabinet. PvdA-woordvoerder Leerdam noemt een extraparlementair kabinet een goede optie. Hij is zelf bereid om ,,na intern overleg'' met zijn fractie aan zo'n kabinet deel te nemen.

VVD'er Rijpstra noemt oud-gouverneur Salet als de aangewezen persoon om een extraparlementair kabinet van de grond te trekken. Ook andere delegatieleden onderschrijven volgens Rijpstra ondersteuning van zo'n kabinet.

Nieuwe verkiezingen zijn volgens Rijpstra ongewenst. Dat leidt volgens hem alleen maar tot verdere irritatie bij de FOL (Frente Obrera Liberashon) van partijleider Anthony Godett. Rijpstra: ,,Het is niet uitgesloten dat die partij geweld niet zal schuwen om haar positie veilig te stellen. Het is nu zaak die partij ervan te overtuigen dat zo'n zakenkabinet noodzakelijk is om nog iets aan beleid uit te voeren.''

De gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, M. Adriaense, zegt de discussie op de Antillen over zo'n zakenkabinet te kennen, maar noemt het ,,een brevet van onvermogen'' als daartoe wordt besloten. ,,Zo'n kabinet moet kunnen rekenen op een meerderheid in de Staten. Mensen zullen zich dan afvragen waarom politieke partijen wel steun uitspreken, maar niet in staat zijn om zelf de regeringskandidaten te leveren.''

Volgens fractievoorzitter Dittrich (D66) is de regering-Godett uitsluitend bezig met politiek overleven. Hij heeft tijdens het bezoek gesprekken gevoerd met Mirna Louisa-Godett en minister Cova van Bestuurlijke Zaken. ,,Ik heb niet het gevoel dat met hen heldere afspraken te maken zijn. Ze zijn uitsluitend bezig met de vraag hoe deze regering na de zoveelste crisis kan overleven.''

Dittrich wil, net als Rijpstra, het centrale bestuursapparaat zoveel mogelijk ontmantelen en directe relaties aangaan met de afzonderlijke eilanden. De Graaf zegt dit pleidooite ondersteunen. De eilanden zijn volgens zijn woordvoerder rechtstreeks benaderd om met voorstellen te komen. In afgeslankte vorm blijft een centraal bestuursapparaat volgens hem nodig, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en monetair beleid.