Nederlanders willen spreiding van leerlingen

De meerderheid van de bevolking wil verplichte spreiding van leerlingen op `zwarte' scholen tegen gaan. Dat blijkt uit een peiling van TNS/Nipo dat in opdracht van de EO onderzocht hoe schooldirecteuren, ouders van schoolgaande kinderen en het publiek denken over integratie en onderwijs. De resultaten werden gepresenteerd in `Knevel op Zaterdag'. Daaruit blijkt dat 69 procent van de bevolking voor het verplicht spreiden van leerlingen is. Schooldirecteuren zijn verdeeld over spreiding: de helft is voor, de helft is tegen. Uit de peiling blijkt ook dat het publiek niet alleen ongunstig oordeelt over islamitische scholen, maar ook over orthodox-christelijke scholen. 70 procent van de Nederlanders is tegen de oprichting van islamitische scholen, 66 procent vindt dat orthodox-christelijke scholen niet bevordelijk zijn voor de integratie. Schooldirecteuren denken zeer genuanceerd over islamitische scholen.