Kamer wil opvoedcentra scholieren

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Van der Hoeven (Onderwijs) opvoedcentra moet inrichten voor jongeren die niet meer in het onderwijs te handhaven zijn.

Volgens de Tweede-Kamerfracties van CDA, PvdA, VVD, LPF en D66 biedt de huidige opvang van probleemjongeren tekort.

,,Het is duidelijk dat er witte vlekken in de opvang van jongeren zitten'', zegt Kamerlid Lambrechts (D66). ,,Scholen moeten verlost worden van scholieren die ze echt niet aankunnen.'' Haar collega Eski (CDA): ,Sommige leerlingen zijn zo ontspoord dat we niet langer van de scholen kunnen verwachten dat ze alles zelf oplossen. We kunnen ze beter een tijdje apart nemen en intensief begeleiden door deskundigen.'' Volgens de Kamer is de huidige opvang te versnipperd. Lambrechts: ,,Scholen weten niet meer waar ze moeten aankloppen.''

Dit weekend zeiden drie directeuren van grote vmbo-scholen uit Rotterdam in deze krant dat zij een groep leerlingen ondanks een wettelijke plicht geen onderwijs kunnen geven. Het gaat om een groep van vier- tot zeshonderd leerplichtige leerlingen, die op dit moment geen onderwijs volgen. Scholen moeten alle niet-gedetineerde jongeren onderwijs bieden en na een schorsing herplaatsen op een andere school, maar volgens de directeuren is dat een illusie. Opvangprojecten schieten bovendien kwalitatief ernstig tekort, zeggen ze.

Voorzitter T. Duif van de vereniging van schoolleiders (AVS) begrijpt de problemen van de schooldirecteuren helemaal. Hij vindt het idee van de opvoedcentra ,,zo gek nog niet''. ,,Het is een wijdverspreid probleem. Directeuren zitten enorm in hun maag met enkele leerlingen die de sfeer op school volkomen verzieken of die zelfs ronduit gevaarlijk zijn, maar ze kunnen nergens naartoe. In de praktijk zitten die vaak thuis.''

Maar, zegt Duif, tegelijkertijd moet er veel meer worden ondernomen om de problemen bij de wortel aan te pakken. Kinderen allochtoon en autochtoon die verwaarloosd worden, groeien niet op tot evenwichtige mensen. Dus moet er geld worden vrijgemaakt om die problemen aan te pakken.

Minister Van der Hoeven laat via een woordvoerder weten de komende tijd met haar collega's Donner (Justitie) en Hoogervorst (Volksgezondheid) overleg te voeren over de opvang van probleemjongeren. Over drie maanden, als Van der Hoeven een onderzoek naar agressie in het onderwijs heeft afgerond, zal het kabinet met een voorstel komen.