`Gijzeling' op school Haarlem

Vijf personen die zich leraar noemen, hebben vanochtend korte tijd actie gevoerd op het ROC Nova College in Haarlem. Met fietskettingen sloten ze een aantal deuren af in een schoollokatie aan de Zijlweg, in de veronderstelling dat ze daarmee de directie van het Nova College `gijzelden'.

Na vijf minuten werden de kettingen door een medewerker van de school met een slijptol verbroken. De actievoerders, naar eigen zeggen leraren aan ROC's elders in het land, protesteren namens de leerlingen tegen het gedwongen betalen van de `vrijwillige cursistenbijdrage' aan het Nova College.

De vrijwillige bijdrage, oorspronkelijk bedoeld voor financiering van extra voorzieningen als excursies en dergelijke, is een heikel punt in het middelbaar beroepsonderwijs. Vorige zomer zorgde het onderwerp al voor onrust op het Nova College, een Regionaal Opleidingen Centrum voor mbo en volwasseneducatie met 14.000 leerlingen. Het College van Bestuur schakelde toen een incassobureau in om niet-betalende leerlingen tot betaling te dwingen. Staatssecretaris Nijs keurde dat af.

Volgens een woordvoerder van het Nova College, die overigens betwijfelt of de actievoerders wel leraren zijn, werd toen met vertegenwoordigers van de dertig betrokken leerlingen overeenstemming bereikt. Volgens hem varieert de bijdrage van dertig tot tachtig euro, en is dat bedrag bedoeld voor de financiering van onderwijsmiddelen als readers.

Volgens actievoerster `Els' staan leerlingen onder grote druk door de vrijwillige bijdrage. ,,Die bijdrage kan oplopen tot 300 euro, en is helemaal niet vrijwillig maar verplicht. Leerlingen moeten baantjes nemen om het te kunnen betalen. Alles wordt in rekening gebracht, het plastificeren van hun diploma kost ze tien euro. `Els' geeft les op een middelbare school in Limburg, de andere vier actievoerders zijn leraar op ROC's elders in Nederland. ,,We kennen elkaar van de learenopleiding, we waren altijd al militant.'' Omdat er al eerder actie was gevoerd op het Nova College, was deze opleiding het eerste doelwit. ,,Maar dit speelt ook bij andere ROC's. Er zullen meer acties volgen, maar ik zeg natuurlijk niet waar en wanneer.''