Fractiediscipline

Graag wil ik adhesie betuigen aan het voorstel van dr. Peters (Opinie & Debat, 24 januari) om Kamerleden verkozen te verklaren in volgorde van het aantal stemmen dat zij behalen, in plaats van (grotendeels) in de volgorde waarin zij door hun partij op de lijst zijn gezet.

Dit zou bovendien, behalve dat het de band tussen kiezers en gekozenen zou versterken, als voordeel hebben dat het in de Kamer de fractiediscipline zou doen verminderen. Die fractiediscipline draagt volgens mij in hoge mate bij aan de saaiheid van de Kamerdebatten waar Raymond van den Boogaard in hetzelfde katern over klaagt. Hij gaat er ten onrechte aan voorbij.

Politici zullen misschien zeggen dat de in Nederland bestaande noodzaak om coalities te vormen nu eenmaal voorspelbaarheid, en dus fractiediscipline, met zich mee brengt; maar als ze het eens zouden proberen, denk ik dat er ook best te regeren zou zijn zonder die voorspelbaarheid.