Cheney wil Europese steun bij strategie voor vrijheid

De Amerikaanse vice-president Cheney doet een dringend beroep op de Europese landen om zijn land te steunen bij het bevorderen van vrijheid en democratie in de wereld, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Cheney zei dit zaterdag in een toespraak bij het World Economic Forum, een jaarlijkse bijeenkomst van managers, politici en wetenschappers in het Zwitserse Davos.

Cheney sprak van een `voorwaartse strategie voor vrijheid' waaraan vrije democratische landen zich niet mogen onttrekken. ,,De dagen dat landen de andere kant op kunnen kijken terwijl despotische regimes mensenrechten vertrappen, de rijkdommen van hun landen stelen om dan hun debacles te verbergen door hun landgenoten een eenzijdig menu van anti-Westerse haat voor te zetten, zijn voorbij.'' Vooral Europa zou zich dit aan moeten trekken, meende Cheney. ,,Europeanen weten dat hun grote experiment in het veroorzaken van vrede, eenheid en welvaart niet kan overleven als een geprivilegieerde enclave, aan de randen omringd door broedplaatsen van haat en fanatisme.'' De vice-president waarschuwde zijn gehoor dat het Europese verlangen naar stabiliteit niet tot compromissen mag leiden. ,,Naties laten hun bevolking in de steek als ze gaan schipperen met hun waarden.''

Hij liet zich kritisch uit over de gebrekkige Europese militaire inspanningen. Canada en Europa samen beschikken over 1,4 miljoen militairen, van wie er zo'n 55.000 in het buitenland deelnemen aan vredesoperaties. ,,En nog zeggen veel Europese defensieapparaten dat ze overbelast zijn.'' De noodzaak om op dit moment meer soldaten in te kunnen zetten, onder meer in Irak, is volgens Cheney van cruciale betekenis.

De speech van Cheney was bedoeld om Europese kritiek op de eenzijdige aanpak van de Amerikanen in Irak te weerspreken. Cheney noemde met name Iran als een land waar Europa en Amerika samen moeten optrekken om het regime aldaar te dwingen ,,de rechtmatige eisen van het Iraanse volk te honoreren. Zij vragen niet meer dan hun godgegeven recht om als vrije mannen en vrouwen te kunnen leven''. Ook vroeg Cheney de steun van alle democratische landen en de Verenigde Naties om de Iraakse voorlopige regeringsraad te steunen bij de overgang naar democratie. Alle landen die geld aan Irak hebben geleend zouden nu genereus moeten zijn en een streep door de rekening halen.