Blokland eerste op Europese lijst CU

De huidige leider van de gecombineerde delegatie van ChristenUnie en SGP in het Europarlement, Hans Blokland, wordt de lijsttrekker van de ChristenUnie bij de Europese verkiezingen.

Het congres van de ChristenUnie gaf zaterdag in Ede aan Blokland (60) de voorkeur boven Peter van Dalen (45), die nu nummer drie op de gecombineerde lijst van ChristenUnie en SGP wordt. Nummer twee is SGP'er Bas Belder.

Nummer vier is de zittende europarlementariër Rijk van Dam, die naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden herkozen. De delegatie CU-SGP in het Europese parlement bestaat thans uit drie leden. Omdat het totaal aantal Nederlandse afgevaardigden in dit parlement na juni daalt van 31 naar 27, zullen er relatief meer stemmen nodig zijn om de kiesdeler te halen.

De aanwijzing van de kandidaten voor de Europese verkiezingen had de afgelopen maanden in de ChristenUnie enige beroering teweeggebracht. Een door het bestuur aangewezen selectiecommissie had besloten tot een volledige verversing van de verkiesbare plaatsen op de lijst met nieuwelingen, waarbij Van Dalen, thans werkzaam bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, als lijsttrekker zou optreden. In sommige kiesverenigingen van de ChristenUnie werd dit als een te onbesuisd tempo van vernieuwing ervaren.

Het partijbestuur besloot daarop de keus voor vernieuwing of continuïteit aan de kop van de lijst aan het congres te laten. Dat congres besloot zaterdag ook om Rijk van Dam eveneens toe te laten tot de lijsttrekkersverkiezing. Die had plaats in twee ronden, waarbij Van Dam in de eerste afviel. De tweede ronde leverde 159 stemmen voor Blokland op, tegen 146 voor Van Dalen.

Blokland en Van Dalen hebben vervolgens beloofd samen gebroederlijk campagne te gaan voeren voor de Europese verkiezingen. De nieuwkomer verklaarde zich, mocht hij niet verkozen worden, bereid om bij de volgende Europese verkiezingen weer een gooi naar het lijsttrekkerschap te willen doen.