Spirituele bijstand ook voor westerse leiders `normaal'

`Leiders Afrika gedijen bij spirituele hulp' luidt de kop boven een artikel in NRC Handelsblad van 9 januari. Er wordt bericht over een veelheid van bijstand die Afrikaanse leiders zoeken bij onstoffelijke wezens en krachten. ,,Westerse leiders [daarentegen] denken dat ze hun macht te danken hebben aan democratische verkiezingen, aan de wil van het volk, aan de steun van het bedrijfsleven.''

Ik vraag mij af of de auteur ooit een rede van president Bush heeft gehoord. Hij sluit zijn toespraak meestal af met `God bless you'. Deze `God' is een bovennatuurlijk wezen dat door Bush wordt aangeroepen om zijn toehoorders te zegenen. Een zegen is, volgens Van Dale ,,in't alg. een heilig woord dat overbrenging van weldadige macht bewerkt''. Ook premier Blair getuigt met enige regelmaat van zijn vertrouwen in zijn bovennatuurlijke leidsman, terwijl van president Poetin eveneens bekend is, dat hij zich tot de gelovigen rekent. Over het algemeen wekt dit geloof in het Westen weinig weerstand of zelfs maar verbazing. Die werd wel geuit door een Chinese journaliste, die vertelde dat het in haar land vreemd werd gevonden, dat de leider van een modern land als de Verenigde Staten, zijn band met `God' ter sprake bracht.