Scheiden van een Griek

Een vriendin wil scheiden van haar Griekse man, die in Griekenland woont en niet mee wil werken. Waarschijnlijk omdat ze samen een kind hebben. Die vriendin heeft het slecht naar haar zin in haar huurwoning in een probleemwijk en wil daarom een huis kopen. Volgens haar advocaat is dat niet verstandig, omdat ze in gemeenschap van goederen is getrouwd en haar echtgenoot bij de scheiding de helft van haar huis op kan eisen. Feitelijk wonen ze apart, ze kan dus aantonen dat haar man vertrokken is en op geen enkele manier heeft bijgedragen aan de te kopen woning. Is dat niet voldoende om te belemmeren dat hij de helft opeist?

Wanneer het inderdaad onmogelijk is om een huis te kopen, is er dan een mogelijkheid om dit probleem te omzeilen? Ik dacht bijvoorbeeld aan de volgende twee mogelijkheden. Zij koopt een huis en stelt de eigendomsakte op naam van haar ouders, die per testament vastleggen dat het huis bij overlijden aan haar toekomt. Of haar ouders kopen een huis (zij hebben geen contant geld, alleen een pensioen, maar wel veel bezit) en zij huurt vervolgens het huis, waarbij de huur de inkomsten zijn die haar ouders nodig hebben om het huis te kopen?

(B. van der S.)

Ik zou afgaan op de waarschuwing van de advocaat. Die kent de feitelijke omstandigheden van uw vriendin en haar echtgenoot en de geldende wetten. Daarvan uitgaande, dreigt er een groter gevaar. Wanneer die ouders vandaag overlijden, verdwijnt de helft van uw vriendins erfdeel naar Griekenland, tenzij het ouderlijk testament uitsluit dat de erfenis in een gemeenschap valt. Dat moeten de ouders dan wel snel na laten kijken.

Voor dat huis is de eenvoudigste oplossing deze: de ouders kopen een huis en verhuren dat aan hun dochter, tegen een realistische prijs. Van dat geld kunnen ze desgewenst een deel onbelast schenken. De verdere opzet is een kwestie van uitwerking, waar ik niet verder op in zal gaan. Nota bene: ook een koophuis kan in een probleemwijk staan!

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele