Nieuwe familiewet voor Marokko

Marokko heeft met de goedkeuring gisteren door de senaat een nieuwe familiewet. De wet versterkt de juridische positie van de vrouw in het patriarchaal ingestelde islamitische koninkrijk. De nieuwe wet vervangt oude regelgeving over de rechten van personen waarvan de modernisering lange tijd op politieke onenigheid stuitte. Koning Mohammed VI lanceerde in oktober een geheel nieuwe wet die op 16 januari door het lagerhuis van het Marokkaanse parlement werd goedgekeurd. De familie wordt de gelijke verantwoordelijkheid van beide echtelieden, de huwbare leeftijd wordt voor meisjes verhoogd van 15 naar 18 jaar en het wordt moeilijker voor mannen om te scheiden. Voorts worden verstoting en polygamie strikt beperkt.