`Lastige leerlingen naar aparte centra'

Leerlingen die zich ernstig misdragen, moeten worden heropgevoed in speciale opvoedcentra. Scholen kunnen deze leerlingen niet op school handhaven of naar een andere school sturen. Dat zeggen de directeuren van drie grote Rotterdamse vmbo-scholen.

Volgens de directeuren J. Kweekel van het Christelijk College Henegouwen, M. Candido van het Lyceum Nieuw Zuid en S. Clancy van het ZPC Rotterdam zijn de gedragsproblemen van een kleine groep leerlingen zo ernstig dat ze de capaciteiten van leraren en ander personeel ver te boven gaat. Zo hebben zij regelmatig leerlingen naar huis gestuurd zonder een andere school te regelen wat wettelijk verplicht is.

,,Ik moet kiezen'', zegt Clancy. ,,Ik houd me aan de wet of ik kies voor mijn instituut. Ik kies voor dat laatste.'' Kweekel is een paar jaar geleden door de Onderwijsinspectie op de vingers getikt, nadat hij vijf leerlingen wegens een roofoverval en bedreiging definitief van school had verwijderd.

De opvang van probleemjongeren schiet volgens de directeuren ernstig tekort. Het gevolg is, zeggen ze, dat op dit moment vier- tot zeshonderd leerplichtige jongeren in Rotterdam thuiszitten of rondzwerven. De scholen hebben volgens hen van de maatschappij een opvoedkundige taak gekregen die ze absoluut niet kunnen waarmaken. Kweekel: ,,Wij zijn onderwijzers, geen opvoeders.''

Voor probleemleerlingen bestaan nu al verschillende opvangprojecten in Rotterdam. De gemeente heeft kort geleden toegezegd het aantal plaatsen te willen uitbreiden van 70 naar 154. Maar volgens de directeuren is deze opvang veel te vrijblijvend.

Wethouder Van der Tak (CDA, Onderwijs) laat via zijn woordvoerder weten de klachten niet te kennen. Hij wil graag met de directeuren om de tafel zitten om hun grieven te horen. Vorige week pleitte PvdA-leider Bos na de schietpartij op het Haagse Terra College er ook voor jongeren die in het onderwijs niet te handhaven zijn, naar opvangcentra te sturen.

DIRECTEUREN: pagina 3