Komst importbruiden ontwricht samenleving

Achteraf is het altijd gemakkelijk om een zaak te beoordelen (`Conclusie: integratie mislukt', NRC Handelsblad, 17 januari).

Echter, zo'n twintig jaar geleden werd er door de SP en CentrumDemocraten, elk op hun manier, al gewezen op de problemen die de grote instroom van buitenlanders met zich meebracht. Zij zagen dit, omdat hun kiezers in de oude wijken in de grote steden, nu verworden tot achterstandswijken, kwamen. Zij luisterden naar hun kiezers. Hun kiezers kregen te maken met de problemen die de grote instroom van buitenlanders in hun wijken met zich meebracht.

Ook de PvdA-kiezers in de oude wijken kregen ermee te maken. De PvdA was echter toen al een elitaire partij met het eigen gelijk in het vaandel en vond het niet nodig te luisteren naar haar kiezers in de oude wijken. Uit de mening van Wouter Bos zoals in bovenstaand artikel weergegeven blijkt dat de PvdA zich nog steeds weinig gelegen laat liggen aan consequenties van haar politiek. Wouter Bos is namelijk nog steeds voor wat hij noemt `importbruiden'. Als er iets is dat de samenleving in de grote steden heeft ontwricht en grote maatschappelijke problemen veroorzaakt, dan is het wel de massale komst van importbruiden, jonge vrouwen zonder eigen middelen en opleiding, die gezien hun situatie nooit en te nimmer de mogelijkheid krijgen om te integreren, ook geen interesse hebben om te integreren. Waarom zouden ze. Maar ze krijgen wel kinderen.

En wie helpt deze vrouwen hun kinderen op te voeden tot tevreden mensen die een bijdrage kunnen leveren aan deze maatschappij? Niet Wouter Bos.

    • E. de Deckere