Het klooster in 3

Zou Suzanne van der Schot, die het plan heeft monnik te worden (Z, 20 december) niet beter kunnen gaan werken bij de groep van moeder Teresa?

Het lijkt mij uit de tijd om in te treden als non, of monnik te worden. Daar in dat kloosterleven heerst hiërarchie. Het is nu een tijd van gelijkwaardigheid.