Het klooster in 2

Het interview met Suzanne van der Schot heeft me ontroerd omdat er op een nieuwe manier inhoud wordt gegeven aan het oude geloof. Ik ben/was hervormd belijdend lid van de NH kerk. Naarmate de wereld groter wordt en je de verschillende beweegredenen en theologische achtergronden leert kennen, is wat mij betreft de kerk van zijn voetstuk gevallen. In mijn ogen is de hypocrisie zo enorm dat ik geen God meer kan vinden in de westerse religie, dat zijn alle kerken die het christendom belijden.

Maar daarom blijven er wel heel veel vragen. Volgens Suzanne van der Schot: ,,misschien is God wel de ruimte waarin wij de mogelijkheid krijgen om te leven.''

Misschien?

Ruimte is net zo nodig als eten en drinken. Er is geen ruimte bij mensen die `druk, druk, druk' zijn. Ik vind het jammer dat ik niet in de gelegenheid ben de Amsterdamse groep te bezoeken.

    • Sara van Laar Arnhem