Een dubbele fraude

Sinds enkele jaren beheer ik een obligatieportefeuille (rente 5,5 procent) van een werkloze, met een bijstandsuitkering. Het gaat om 20.000 euro, die hij vroeger bijeen heeft gespaard. Voor de belasting voer ik zijn geld op als mijn vermogen in box 3 en compenseer ik de extra 1,2 procent belasting in die box met een fractie van zijn obligatierente. Op alle relevante papieren heb ik aangegeven van wie dit geld is, waardoor mijn familie bij onverwachte gebeurtenissen weet hoe het zit. Voorkom ik zo dat deze werkloze van de sociale dienst geen uitkering krijgt, omdat hij te veel vermogen bezit?

(V.D.)

Dat is toch bijstandfraude! En valsheid in geschrifte van uw kant, want u vult uw aangiftebiljet opzettelijk onjuist in. Dubbele fraude dus.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele