Een ambitieloos volkje

Zevenenvijftig procent van de Nederlandse werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan. In Finland is dat 14%, in België 34%. Vaak wordt de Nederlandse `moederschapscultuur' (thuis met thee op de kinderen wachten) genoemd als verklaring voor de geringe arbeidslust. Ook zou de `mannelijke bedrijfscultuur' (`Zo, mevrouwtje!') debet zijn aan de verdrukte arbeidspositie.

In de nieuwjaarsuitgave 2004 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (`Hollandse taferelen') wijzen SCP-onderzoekers Heleen van Luijn en Jurjen Iedema op een andere mogelijke verklaring: gebrek aan werkambitie. Uit enquêtes blijkt dat de belangrijkste motivatie van werkende vrouwen is `dat het me contacten buitenshuis oplevert' en `dat het me persoonlijke voldoening schenkt'.

Het gebrek aan drang naar hoger honing blijkt een belangrijk verschil met andere Europese landen. Geen land in Europa waar vrouwen het zo onbelangrijk vinden `om iets te bereiken in je baan' als in Nederland. Maar in de Europese grafiek valt nog iets anders op. ``Ook de werkambitie van de Nederlandse man kan wel een opkikker gebruiken'', concluderen de SCP'ers.

(HS)