Dure soldaten

Met grote belangstelling las ik de bespreking van het themanummer over militaire geschiedenis van de BMGN (`Dure soldaten', W&O 17 januari). Met plezier zag ik dat de auteur, Cor van der Heijden, mijn artikel `Het Staatse leger en de militaire revolutie van de vroegmoderne tijd' ruime aandacht gaf. Helaas vermeldt de heer Van der Heijden ten onrechte dat Olaf van Nimwegen `over een jaar zijn proefschrift afgerond hoopt te hebben'. Ik ben al in 1995 gepromoveerd op een proefschrift over de invloed van de voedselvoorziening ten tijde van de Spaanse Successieoorlog 1701-1712 (`De subsistentie van het leger') en in 2002 heb ik nog een tweede boek gepubliceerd (`De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid') dat de periode 1713-1756 beslaat.

Postdoc staat voor `post doctorate', een in wetenschappelijke kring zeer gebruikelijke functieaanduiding. Dit misverstand is voor mij vervelend omdat even daarvoor vermeld wordt dat het artikel van M.A.G. de Jong gebaseerd is op afgerond promotieonderzoek waardoor de inhoud van mijn artikel in een ander licht komt te staan.