De moraal van Hookers.nl

Ook Joost Zwagerman wil het zijne weten van de website hookers.nl en ontdekt dat de prostitutie-site een voorbeeldfunctie vervult.

Is www.hookers.nl nu een pornosite of niet? Doet de website aan eerlijke consumentenvoorlichting of is het een virtuele hangplek voor surfende glijers, hijgers en andere viezeriken?

Nadat bekend werd dat de Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk een vaste netsurfer was naar www.hookers.nl, nam het aantal hits explosief toe en brachten in NRC Handelsblad twee van de vele tienduizenden nieuwe bezoekers verslag uit van hun indruk van de website: redacteur Tom Rooduijn en columnist Youp van 't Hek. Het leek daarbij wel alsof ze het over twee verschillende sites hadden. Waar Van 't Hek slechts kennismaakte met `heel ranzige verhaaltjes van zeer zielige dames-van-plezierlopers', ontdekte Rooduijn `een idealistisch aandoende, advertentie-arme site'. Rooduijn viel het op dat de site was opgericht in samenwerking met hoerenvakbond De Rode Lantaarn. Voor Van 't Hek betekende deze betrokkenheid van de beroepsgroep bij de site geen vermindering van zijn weerzin ertegen. Hij opperde een nieuwe naam voor het domein van `Wandelaars', zoals de hoerenlopers zichzelf en elkaar consequent typeren: `de officiële site van Nederlandse Zadelruikers'.

Wie heeft er gelijk? Het is maar waar je je op concentreert bij het bezoeken van de indrukwekkend uitgebreide en wijdvertakte site. Eén ding is zeker: een commerciële pornosite is hookers.nl inderdaad niet. Een van de vijftien moderators van de site, getooid met de verwarrend genoeg wel degelijk aan porno herinnerende nickname Joe Foxxx, vergeleek zijn site in een interview met de krant Metro met de digitale consumentengids www.kieskeurig.nl. Dat is een bijna encyclopedische website waar mensen hun recensies plaatsen over spullen die ze hebben gekocht, van dvd-spelers en wasmachines tot polshorloges en mobiele telefoons. Imposant is de precisie en gedetailleerdheid van www.kieskeurig.nl. Wie bijvoorbeeld de aanschaf overweegt van een Sony KV-28FQ70-televisietoestel, vindt een hele trits aan verslagen en impressies van collega-consumenten en andere ervaringsdeskundigen. Diezelfde gedetailleerdheid vormt waarschijnlijk ook de aantrekkingskracht en het succes van www.hookers.nl. Duizenden `dames' en `meisjes' – aan denigrerende typeringen doet men niet op deze site – worden door klanten en ex-klanten beoordeeld op zo'n beetje alle aspecten van hun ambacht.

Natuurlijk, het merendeel van die klanten bestaat niet uit dichters of precieus formulerende romantici – wat dat betreft is hookers.nl een perfecte afspiegeling van het dagelijks leven, waar diezelfde dichters tenslotte ook dun gezaaid zijn – maar het hangt van je bereidwilligheid en nieuwsgierigheid af of je goud kunt delven op hookers.nl. Met de bril op van Van 't Hek is een grap over de kennelijke zieligheid van de amateur-recensenten snel gemaakt, en de nicknames die zij voor zichzelf hebben gekozen doet inderdaad weinig presentabels vermoeden.

Maar dat is alleen maar de eerste indruk. Wie de tijd neemt om een aantal van de recensies door te nemen, ontdekt een aantal eigenschappen van de gemiddelde deelnemer aan de site die moeilijk als zielig zijn te kwalificeren. Zo zijn er weinig tot geen hoeronvriendelijke bijdragen te vinden op hookers.nl, ook niet als iemand een recensie toevoegt aan de afdeling TMM (te mijden meiden). Een meid mijd je volgens deze recensenten als ze zich niet aan haar beroepseer houdt, dat wil zeggen wanneer ze halverwege een bezoek ondanks eerder gemaakte afspraken ineens meer geld wil zien, of wanneer ze het overeengekomen repertoire aan activiteiten afraffelt of niet nakomt.

BETROUWBAAR

Net als op www.kieskeurig.nl leggen de recensenten op hookers.nl de nadruk op kwaliteit en betrouwbaarheid. Wat dat betreft is de site oer-Hollands tot in ieder virtueel detail. Is een recensent enthousiast over een sitegenoteerde dame, dan is de generositeit waarmee complimenten worden gegeven opmerkelijk, soms op het lyrische af. Wel moet gezegd dat Amerikanen – want ook zij poneren hun ervaringen op hookers.nl – wat royaler zijn in hun woordkeus en ook in de lengte van hun recensies dan de gemiddelde Nederlander, die wat korter aangebonden is en ook prozaïscher in zijn taal. De wervende effecten van die recensies zijn niet te onderschatten, leer je al snel. Zo is te achterhalen dat een hartstochtelijke recensie uit 2001 van een Amerikaan uit Ohio over een in Arnhem gestationeerde Lena uit Tsjechië heeft geleid tot een kettingreactie onder de doelgroep, zo massaal dat het aantal pagina's over Lena tegen de twintig loopt, met verslagen van consumenten die eenmaal op Schiphol direct een taxi naar Arnhem nemen en via de code-gegevens op hookers.nl inderdaad bij Lena terechtkomen, die, afgaande op recentere recensies, prettig-beduusd is over de dankzij internet gegroeide klandizie.

Scepsis over weer andere werksters in de branche wordt met milde ironie onder woorden gebracht. Zoals door Mr. Goodbar – die zichzelf vernoemde naar de speelfilm uit 1977 – die over ene Sandy verzucht: ,,Met anderen behaalde resultaten bieden blijkbaar geen garanties voor de toekomst''.

Het spreekt voor zich dat de gerecenseerde meisjes en vrouwen allemaal onder hun `werknaam' figureren op hookers.nl. Het is een ongeschreven wet dat wie in de bedrijfstak werkzaam is dit niet onder eigen naam doet, en aan die wet wordt op de site niet getornd.

PRIVACY

Opvallend is dat de vijftien moderators sowieso met ijzeren discipline waken over de privacy van de gerecenseerde vrouwen en meisjes. Dat sommigen voor een extra bedragje bereid zijn tot TZ (hookers-afkorting voor tongzoenen), behoort tot substantiële informatie, maar zo gauw een recensent iets loslaat dat niets met de bijzonderheden van het ambacht te maken heeft, wordt hij daar direct op aangesproken door collega-recensenten of de moderator. Opmerkelijk en representatief voor de morele code die bijna iedere recensent lijkt te onderschrijven is de uitvoerige discussie over ene Nancy, werkzaam op de Ruysdaelkade in Amsterdam. Nadat een recensent zich had beklaagd over Nancy's gedrag buiten haar werkvertrek, werd hij in een daaropvolgend e-mailbericht meteen tot de orde geroepen door zowel de moderator als een aantal e-mailende meelezers. Nancy zou te veel zijn ingegaan op voorstellen van klanten om buiten werktijd iets te gaan eten of drinken en het onderscheid tussen werk en privé-leven hebben laten vervagen, onthult ene Super77 op een van de fora van de site. Het `halt!' van de moderator was streng doch rechtvaardig: ,,Hou er rekening mee dat een dame buiten werktijd een privé-leven heeft, waarover wij hier in alle talen zullen zwijgen'', liet hij weten. Die ijzeren regel is voor zover ik kon nagaan en bekijken door geen enkele recensent overtreden, en aldus houden deze vies en zielig veronderstelde deelnemers aan hookers.nl er een moraal op na waar bepaalde columnisten, journalisten en lekkende overheidsfunctionarissen nog wat van zouden kunnen opsteken.

De discussies op hookers.nl beperken zich overigens niet tot het onophoudelijk fluctuerende vergelijkend warenonderzoek. Zo is het tumult rond Rob Oudkerk sinds de column van Heleen van Royen goed voor een royaal bezocht forum. Heersende opinie onder de deelnemers: wat de wethouder buiten werktijd uitspookt gaat ons niets aan. Of, zoals een van de deelnemers het uitdrukt: ,,Oudkerks aantal fouten tijdens het Groot Dictee van de Nederlandse Taal was meer beschamend dan datgene wat hij in de beslotenheid van zijn woning op het internet opzocht.''

Kortom, onder de ingelogde leden van hookers.nl is weinig begrip voor de aanzeggersmentaliteit waar de Amsterdamse wethouder zich de afgelopen weken mee geconfronteerd zag. Waar het gilde van de vermeende zadelruikers al niet in kan uitblinken.