Copernicus 2

Het is een misverstand dat `De revolutionibus orbium caelestium' van Copernicus door het Vaticaan niet op de Index zou zijn gezet (M.E. van Kreveld, W&O 17/18 januari). Het boek werd op 5 maart 1616 veroordeeld `donec corrigatur' (totdat het verbeterd zou zijn). Tot 1835 heeft het op de Index gestaan. Na een aantal jaren mocht het boek in `verbeterde' vorm verschijnen. Maar de implicatie van Van Kreveld dat het verwijderen van de essentiële delen uit een boek niet gelijk zou staan met het verbieden ervan, lijkt me zeventiende-eeuws.