Binding tussen Kamerleden en kiezers kan versterkt

In de discussie over het huidige kiesstelsel wordt van tijd tot tijd een districtenstelsel aanbevolen. Het zou een betere band scheppen tussen kiezer en gekozene indien beiden uit hetzelfde district afkomstig zouden zijn. Ik zie niet in waarom ik meer binding zou hebben met een kandidaat uit pak weg Bunschoten dat met een uit Bleiswijk. Dat was misschien in de tijd van de postkoets zo, maar met de huidige media en andere communicatiemiddelen zeker niet meer.

Ik heb een ander idee waarmee de binding tussen Kamerleden en kiezers versterkt zou kunnen worden. Na de verkiezingen stelt men een `lijst van gekozenen' op in volgorde van het aantal stemmen dat op elke kandidaat is uitgebracht. In de volgorde van deze lijst worden dan de kandidaten gekozen verklaard, ook bij een eventuele opvolging tussentijds.

Natuurlijk moet men de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst wel volstrekt willekeurig vaststellen, bijvoorbeeld in alfabetische volgorde, uitgaande van de lijsttrekker.

Ik denk dat dit systeem veel frustraties, gekonkel en gekissebis vóór de verkiezingen voorkomt, de kandidaten meer activeert en de verkiezingen veel spannender maakt, zowel voor de kandidaten als voor de kiezers. Maar bovenal legt dit systeem de beslissing wie er uiteindelijk in de Kamer zitting neemt niet, zoals nu, bij het partijbestuur, partijprominenten of in het gunstigste geval alle partijleden, maar daar waar die hoort, namelijk bij de kiezer.