Allochtoon niet snel een baan

Vrouwen en allochtonen met een universitaire opleiding doen er langer over een passende baan te vinden dan autochtone Nederlandse mannen die van de universiteit komen. Vrouwen verdienen na het afstuderen 2 tot 3 procent minder dan mannen, maar allochtonen valt een gelijke beloning ten deel als autochtonen. Dit blijkt uit onderzoek onder pas afgestudeerde academici, waarop P. Berkhout volgende week donderdag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.