Afvalcontainers onderschept

De douane en inspecteurs van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben de afgelopen maanden bij elkaar 51 containers met 900.000 kilo illegaal huishoudelijk afval uit Ierland op weg naar India en Singapore in Rotterdam onderschept

Dat heeft het ministerie gisteren bekendgemaakt.

Omdat de vereiste vergunningen ontbraken, is het spul, variërend van plastic flessen, schoonmaakmiddelenverpakking, tapijt, hout, blik tot schoenen en voedselresten, teruggestuurd. Volgens de documenten bestond de lading uit oud papier, zei VROM.

Ierland exporteert steeds meer huishoudelijk afval. Wegens de beperkte stortcapaciteit in Ierland zijn de kosten om het afval in eigen land te verwerken flink hoog. Bovendien bevordert Ierland hergebruik van afval.

Voor handelaren en vervoerders is het aantrekkelijk geworden dit afval te exporteren naar Azië. Dat is goedkoper dan verantwoord hergebruik. De kans dat het ergens in Azië wordt gedumpt, met alle risico's voor milieu en mens, is echter groot, meldde gisteren het ministerie in Den Haag.

Export van huishoudelijk afval is volgens Europese en andere internationale regels die zijn vastgelegd in internationale verdragen en Europese wetgeving alleen mogelijk met toestemming van alle betrokken autoriteiten. Bij de onderschepte transporten in de Rotterdamse haven ontbraken de vergunningen.

Singapore zou volgens VROM, gezien de samenstelling van het afval, trouwens geen toestemming hebben gegeven voor de import. De autoriteiten van India en Singapore zijn door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gesteld, zei het ministerie.

Het terugsturen van de in totaal 51 afvalcontainers naar Ierland is gebeurd op verzoek van de VROM-inspectie aan de verantwoordelijke bedrijven en aan de Ierse autoriteiten. De laatste containers gaan deze week terug.

Tegen de betrokken bedrijven is proces-verbaal opgemaakt. Welke bedrijven dit zijn en waar ze gevestigd zijn, zei het Haagse ministerie niet.