Het nieuws van 24 januari 2004

Geneesmiddelenfabrikant en arts tot elkaar veroordeeld

In het lezenswaardige artikel van J.C. Roos `Stop dodelijke omhelzing artsen' (NRC Handelsblad, 13 januari) wordt een enigszins onduidelijke boodschap verwoord. Indien afstand houden van de geneesmiddelenindustrie betekent dat praktiserende medici niet zouden deelnemen aan randomized controlled trials, omdat ze gemanipuleerd worden, dan lijkt mij dit een onjuist uitgangspunt. De basisstructuur van deze RCT's is dusdanig dat, ook al worden de protocollen door deskundigen van de industrie geschreven, er wetenschappelijk verantwoorde data uit voortkomen. Wel dienen wij de interpretatie hiervan met de nodige kritiek te benaderen en zeker de vertaalslag naar de praktijk. Gelukkig wordt door het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en andere beroepsverenigingen dankzij indicatieomschrijving, respectievelijk behandelingsprotocollen een gezonde barrière gevormd tegen excessen in door de industrie gepropageerde voorschrijvingen. Heel belangrijk hierbij is dat we de medische student en de specialist in opleiding leren om deskundig te kijken naar zulke getructe interpretaties zoals door Roos geschetst. De reclameboodschappen van de industrie kunnen dan geen kwaad doen. De geneesmiddelenindustrie en de praktiserend artsen zijn tot elkaar veroordeeld. De een heeft het geld voor dergelijke megatrials, de anderen zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten. Een goed en vooral kritisch kijkende medicus is geïmmuniseerd tegen medicijnenpropaganda. Laten we daaraan werken en niet uit angst voor een spetterend huwelijk, ons verschansen in de vrijblijvendheid van een lat-relatie.