Werknemers Shell zien loon stijgen

De Shell-werknemers van de raffinaderij in Pernis en Shell Nederland Chemie in Moerdijk hebben een nieuwe CAO. Het personeel krijgt met ingang van oktober vorig jaar een loonsverhoging van 0,85 procent.

Dat zijn de vakbonden en Shell gisteravond overeengekomen. De CAO geldt voor 18 maanden. Ook krijgen de 2300 werknemers over 2003 een eenmalige uitkering van 200 euro. Eind 2004 ontvangen zij een eenmalige uitkering van 600 euro, mits het bedrijfsresultaat dit toestaat. ,,Ik zal niet snel zeggen dat we tevreden zijn, maar meer zat er niet in', zegt Egbert Schellenberg, bestuurder van FNV Bondgenoten.

Het nieuwe akkoord is tot stand gekomen na moeizame onderhandelingen. FNV had deze zomer, in samenspraak met zijn leden bij Shell, nog ingezet op een structurele loonsverhoging van 2,5 procent. ,,Maar ja, toen kwam het Najaarsakkoord er overheen in oktober, waardoor de zaak veranderde', zegt Schellenberg. In het Najaarsakkoord zijn kabinet en sociale partners overeengekomen dat de lonen voor dit jaar en volgend jaar zo veel mogelijk rond de zogenoemde nullijn blijven.

De werknemers van Shell waren tegenstander van de centraal afgesproken loonbevriezing. ,,Logisch, als je ziet wat Shell voor winsten maakt. Straks komen de jaarcijfers er aan en die zullen wel weer fors hoger zijn. Deze sector heeft geen last van de recessie', zegt Schellenberg. De CAO wijkt met een loonsverhoging van 0,85 procent daarbij toch af van het Sociaal Akkoord.

In het loonakkoord van Shell is ook overeengekomen dat de budgetten voor twee bonusregelingen, de bedrijfsprestatiebeloning en de individuele prestatiebeloning, stijgen tot in totaal 5,5 procent.

Andere CAO's, die afwijken van het Najaarsakkoord, zijn die van Shell al voorgegaan. Onder meer de CAO van KPN, die volgens minister De Geus van Sociale Zaken in december, op ,,gespannen voet' zou staan met het akkoord. In de KPN-CAO zijn bonden en werkgever overeengekomen dat er dit jaar geen loonstijging zal plaatshebben, maar wel een resultaatafhankelijke, eenmalige beloning mogelijk is. Voor 2005 is een loongroei van één procent afgesproken.

Deze maand werden verder twee nieuwe CAO's in de Rotterdamse haven vastgelegd, die ook afwijken van het Najaarsakkoord.

Als gevolg van het systeem van de automatische prijscompensatie, waarin de lonen evenveel stijgen als de inflatie in het afgelopen jaar, gaan werknemers in de haven er dit jaar januari toch op vooruit en wordt de nullijn doorbroken.

Gerectificeerd

CAO Shell

In het artikel Werknemers Shell zien loon stijgen (in de krant van 23 januari, pagina 13) wordt gezegd dat de CAO die is afgesloten voor de werknemers van de Shell-raffinaderij in Pernis en van Shell Nederland Chemie afwijkt van het Najaarsakkoord. Dat is echter niet het geval.