Verblijfstatus voor 2.300 asielzoekers

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft 2.300 asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning gegeven.

De asielzoekers mogen blijven op basis van een eenmalige pardonregeling. Ook gebruikte Verdonk in individuele gevallen haar ministeriële bevoegdheid om uitzonderingen te maken. Enkele duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers die niet voor de pardonregeling in aanmerking kwamen en die niet vrijwillig vertrekken, worden ondergebracht in nog in te richten vertrekcentra. Van daaruit worden ze gedwongen naar hun land van herkomst terug te keren.

De ministerraad ging vanmorgen akkoord met deze plannen van minister Verdonk, die al tot maatschappelijke onrust hebben geleid. Minister Verdonk heeft in totaal 9.800 brieven ontvangen van asielzoekers die voor ofwel de pardonregeling ofwel haar ministeriële afwijkingsbevoegheden in aanmerking wensten te komen.

Hulp- en kerkelijke organisaties en Vluchtelingenwerk Nederland vrezen dat met name nogal wat gezinnen van uitgeproceerde asielzoekers met kinderen nu worden gedwongen om te vertrekken terwijl ze al jarenlang in Nederland wonen en hun kinderen in Nederland naar school gaan.

,,Met name ouders met kinderen op de middelbare school zullen zich hier tot het uiterste tegen verzetten'', aldus Van Tilborg van de kerkelijke organisatie Inlia, die voor noodopvang van uitgeprocedeerde asielzokers zorgt. Procedures in de oude Vreemdelingenwet, die in 2000 werd verscherpt, duurden vaak jarenlang.

Onder de eenmalige pardonregeling, die geldt voor mensen die al vijf jaar in hun eerste procedure zitten en over wie nog steeds geen besluit is genomen, vallen in totaal 2.097 asielzoekers. Minister Verdonk had in de behandeling van deze regeling, al aangekondigd dat maximaal 2.200 vluchtelingen hierdoor een verblijfstatus zouden krijgen.

Daarnaast heeft ze nog eens ruim 100 vluchtelingen in een schrijnende situatie, bijvoorbeeld door ziekte, op basis van haar discretionaire bevoegdheid een tijdelijke verblijfsvergunning verstrekt. Ook 17 Bosniërs vallen onder die groep.

De linkse oppositie en de christelijke partijen hadden aangedrongen op een ruimere regeling. Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) had zeker 6.000 vluchtelingen onder de regeling willen laten vallen. Zij vrezen dat nu alsnog duizenden vluchtelingen het land uit worden gezet, die in een enkel geval al tien jaar in Nederland wonen.

Minister Verdonk is voor een streng uitzetbleid, als sluitstuk van de nieuwe Vreemdelingenwet. Verdonk kwam eerder deze maand al met de vier grote gemeenten en de VNG overeen dat uitgeproceerde asielzoekers uit hun huizen en de opvang worden gezet, zodat ze naar een vertrekcentrum kunnen.