Stellingen

De opwaardering van oude stadswijken kan niet beperkt blijven tot de sloop van oude woningen en plaatsvervangende dure nieuwbouw.

Marco van der Land, Erasmus Universiteit Rotterdam

De mogelijkheden bepalen is soms moeilijker dan het maken van de keuze.

Ildikó Süveg, Technische Universiteit Delft

Geluk is niet `hebben wat je wilt', maar `willen wat je hebt'.

Jolanda Okkerse, Universiteit Utrecht

In onze samenleving worden mensen beoordeeld op status en succes; eventuele goede bedoelingen of een deugdzaam karakter zijn niet van belang. Als je succesvol bent, wordt er mild geoordeeld over je fouten, kwade bedoelingen en zwakheden.

Gjalt de Graaf, Erasmus Universiteit Rotterdam

De stropdas is het meest seksistische kledingstuk: het heeft een onderscheidend vermogen en geen (ander) praktisch nut.

Miranda de Meijer, Erasmus Universiteit Rotterdam

Luiheid is een doorgeschoten hang naar ontspannen opereren.

Arno Pol, Katholieke Universiteit

Nijmegen