Politie `lokt' illegale escorts

De regiopolitie Brabant Zuid-Oost controleert sinds enkele weken escortbureaus op illegale prostituees door zich als klant voor te doen en een vrouw te bestellen. Tot nu toe zijn er twaalf bureaus op deze wijze gecontroleerd, waarbij van de twaalf vrouwen er vier illegaal bleken. Een ander verbleef in een asielzoekerscentrum en had geen werkvergunning en één vrouw had een verblijfsvergunnning verkregen omdat ze slachtoffer was van vrouwenhandel.

De tien rechercheurs van het Regionaal Prostitutie Controleteam bestellen een vrouw van een escortbureau en laten deze naar een huis of hotelkamer komen. Daar vertellen ze dat het om een politiecontrole gaat en controleren ze de paspoorten van de vrouwen. Bij de controle is ook een officier van justitie aanwezig, omdat er sprake kan zijn van strafbare feiten, zoals mensenhandel en tewerkstellen van minderjarigen.

Als de papieren niet kloppen, krijgt de exploitant een proces-verbaal. De vier illegale prostituees die tot nu toen zijn aangetroffen, zijn inmiddels uitgezet. De twee andere vrouwen zitten nog in de asielprocedure. Van één exploitant is de vergunning inmiddels ingetrokken.

Volgens teamleider Piet Hijnen is dit de enige manier om de escortbranche goed te controleren op illegale prostituees. Van uitlokking is volgens hem geen sprake. ,,Het enige wat wij doen is ze langs laten komen. Als ik zou bellen en zeggen dat ik een kleurling wil en het liefst zo jong mogelijk, wordt het het een ander verhaal.''

De VVD heeft Kamervragen gesteld over deze controlemanier en wil van minister Donner (Justitie) weten of bij deze opsporingmethode geen sprake is van uitlokking. Uitlokking is in het Nederlandse strafrecht verboden als opsporingsmiddel.

Volgens persofficier Ton Willemsen uit Den Bosch is er echter geen sprake van strafrechtelijke uitlokking. ,,Dat is pas het geval als je mensen uitlokt iets te doen wat ze normaliter niet zouden doen. Daar is in dit geval geen sprake van.''.