NMa: verscherping toezicht vrij beroep

De mededingingsautoriteit NMa verscherpt dit jaar het toezicht op vrije beroepen, zoals dat van advocaat of notaris. Ook besteedt de toezichthouder extra aandacht aan de energiemarkt, financiële instellingen en de gezondheidszorg.

Dit heeft de directeur-generaal van de NMa, P. Kalbfleisch, vanmorgen verklaard.

De beroepsgroepen van advocaten en notarissen zijn volgens de NMa van oudsher sterk gereguleerd en kennen vaak hoge toetredingsdrempels. De kartelautoriteit wil de concurrentie in het notariaat en de advocatuur verhogen. De NMa benadrukt dat op dit moment geen concrete vermoedens bestaan van overtreding van de regels door deze beroepsgroepen.

De kartelautoriteit zegt zich ook te richten op de terreinen van aanbesteden en inkoopmacht. Deze twee gebieden overstijgen de vier sectoren die nu onder de loep worden genomen.

Aanbesteding is het afgelopen jaar al een belangrijk thema geweest in de bouwsector, waar massaal de regels hiervoor zijn overtreden.

De aandacht voor de vrije beroepen is volgens de NMa ingegeven na het raadplegen van diverse consumentenorganisaties en wetenschappers. Het is voor het eerst dat de NMa de aandachtsgebieden heeft opgesteld met de buitenwacht.

,,De politiek wil de concurrentie in veel van deze beroepen bevorderen, maar er bestaan nog vele obstakels voor goed werkende machten'', stelt Kalbfleisch van de NMa.

Doordringen tot het beroep van notaris of advocaat is niet makkelijk. Jarenlange stages en specifieke opleidingen zijn vereist. Vooral in het notariaat is vrije vestiging niet zonder meer mogelijk. Een notaris die een kantoor wil beginnen moet voor een commissie zijn plannen toelichten. Daarna komt eventueel een groen licht.

De NMa gaat ook verder met het verscherpt toezicht houden op de zorgsector. Afgelopen jaar werden onderzoeken afgerond naar prijsadviezen door de vereniging van psychologen en psychotherapeuten en tandtechnische laboratoria. Dit jaar zal vooral naar de AWBZ-zorgmarkten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de concurrentie in de ziekenhuissector worden gekeken.

Kalbfleisch was ,,tevreden'' over het afgelopen jaar, waarin de NMa zestien rapporten opmaakte tegen overtreding van de Mededingingswet. In veertien zaken werd voor samen 135 miljoen euro aan boetes opgelegd. Bij twee bedrijven werd de boete verlaagd, omdat zij hadden meegewerkt aan het onderzoek.

Kalbfleisch onderstreepte nog eens het nut van deze `clementieregeling'. Verdachte bedrijven die tijdig ,,substantiële informatie'' aanleveren, waardoor het NMa-onderzoek sneller kan worden afgerond, kunnen een korting van ,,tientallen procenten'' op hun boete krijgen. ,,Medewerking betaalt zich uit'', aldus Kalbfleisch.

vraaggesprekpagina 9