Limiet instroom na uitbreiden EU

Nederland zal tot mei 2005 maximaal 22.000 werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie toelaten. Dat heeft de ministerraad vanochtend besloten op voorstel van staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken, VVD).

Eerder waren de ministers Zalm (Financiën, VVD) en Brinkhorst (Economische Zaken, D66) het nog oneens over het instellen van een beperking. Deze is omstreden omdat vrij verkeer van personen en goederen een van de uitgangspunten van de Europese Unie is.

Het kabinet noemt de limiet een ,,grenswaarde''. ,,Het gaat hier niet over vis, dus we spreken ook niet van een quotum'', zei Brinkhorst na afloop van de ministerraad. Volgens hem is nog steeds sprake van vrij verkeer van werknemers. ,,We monitoren slechts hoeveel mensen er komen.'' Zalm zei dat ,,de grenzen opengaan, maar niet overspoeld zullen worden. Er komt een veiligheidsklep.''

De Midden- en Oost-Europese werknemers uit de landen die in mei 2004 toetreden tot de Europese Unie worden onder voorwaarden toegelaten tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers moeten net als nu een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar bij de aanvraag wordt niet meer gekeken of op de arbeidsmarkt wel behoefte is aan de buitenlandse werknemers. Wel wordt nagegaan of de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voldoen aan de Nederlandse regelgeving.

Als voor mei 2005 de grenswaarde van 22.000 werknemers dreigt te worden overschreden, zal het kabinet zijn besluit heroverwegen. Dan kan besloten worden aan de Midden- en Oost-Europese werknemers dezelfde strenge eisen te stellen die voor werknemers uit landen buiten de EU gelden. ,,De arbeidsmarkt is momenteel wat krapper, daarom moeten we een moment inbouwen waarop we kijken hoeveel nieuwe arbeidsmigranten er komen'', lichtte Rutte toe. ,,Er komen nu 10.000 seizoensarbeiders, daar bovenop laten we nog 12.000 werknemers extra toe.'' Dit aantal is gebaseerd op berekeningen van het Centraal Planbureau.

CNV: TE SLAP pagina 3