Kamer: ook straf van dertig jaar

De maximale strafmaat voor zware delicten moet worden verhoogd van twintig naar dertig jaar. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA, CDA, LPF en VVD hebben laten weten een plan van deze strekking te zullen steunen.

CDA-woordvoerder Van Haersma Buma zal bij behandeling van de wet Herijking strafmaxima een amendement indienen om dat mogelijk te maken. Het komt volgens de CDA'er ,,enkele tientallen keren per jaar voor dat verdachten een dergelijke maximumstraf opgelegd krijgen. Het gaat om zware misdrijven waarbij de rechter bij de straftoemeting meer armslag moet krijgen dan nu het geval is.''

Verhoging van de maximumstraf tot dertig jaar moet het gat dichten dat bij zware delicten als moord bestaat tussen een gevangenisstraf van twintig jaar en levenslang. Een gevangenisstraf van twintig jaar betekent in de praktijk 13,4 jaar omdat de meeste gevangenen na een derde van hun straf vervroegd in vrijheid worden gesteld. Het gat tussen 13,4 jaar en levenslang, dat in Nederland daadwerkelijk levenslange gevangenisstraf inhoudt, is volgens de partijen nu te groot.

PvdA-woordvoerder Wolfsen noemt ophoging van de maximumstraf geen kwestie van ,,strenger, maar slimmer'' straffen. Volgens Wolfsen gaat het bij verhoging van de strafmaat om twee delicten uit het Wetboek van Strafrecht, moord en brandstichting, de dood tot gevolg hebbend, waar de maximumstraf van dertig jaar voor moet gelden.

In de Tweede Kamer bestaat ook breed draagvlak voor een voorstel van de PvdA om rechters te verplichten, een uitvoerige motivering in het vonnis op te nemen als zij significant afwijken van de strafmaat waar de officier van justitie om gevraagd heeft.

De PvdA zal bij behandeling van het wetsvoorstel ook pleiten voor verlenging van de proeftijd bij veroordeling van verdachten waarbij de kans op recidivisme als groot wordt ingeschat. Verder wil Wolfsen in het Wetboek van Strafrecht opnemen dat justitie dronken automobilisten die betrokken zijn bij ernstige ongelukken het rijbewijs `van rechtswege' kan worden ontnomen. Dat betekent in de praktijk dat iemand na verloop van tijd opnieuw examen moet doen om het rijbewijs terug te krijgen.