Gratis trein moet fileprobleem naar Brussel oplossen

Ambtenaren van de Belgische federale overheid kunnen vanaf 1 maart gratis met de trein naar hun werk. Het paarse kabinet-Verhofstadt bekrachtigt vandaag het besluit, dat het fileprobleem moet helpen oplossen. Het kabinet werkt ook aan gratis treinvervoer voor werknemers in de particuliere sector vanaf 2005.

De jongste maatregel geldt ook voor werknemers van (semi-)overheidsbedrijven, waaronder De Post en Belgacom. In totaal gaat het om 60.000 mensen. De maatregel was opgenomen in het regeerakkoord. Ambtenaren van de Vlaamse overheid krijgen al langer een treinabonnement van hun werkgever.

Het dagelijkse fileprobleem is vooral erg groot op wegen richting Brussel, vanuit Gent, Antwerpen en Leuven. Niet alleen de federale overheid, maar ook de Vlaamse overheid heeft haar kantoren in Brussel. Ook zijn er nog de Europese ambtenaren. In Nederland krijgen ambtenaren van het rijk sinds de vorig jaar gemaakte CAO-afspraken een treinabonnement (tweede klas) volledig vergoed.

De socialistische minister voor Overheidsbedrijven (en vice-premier) Johan Vande Lanotte wil met het gratis treinvervoer voor ambtenaren het goede voorbeeld geven aan het bedrijfsleven. Hij is al enkele maanden in gesprek met werkgeversorganisaties, maar deze zijn nog erg terughoudend.

Vanaf 2005 kunnen particuliere bedrijven met de Belgische spoorwegen (NMBS) een contract sluiten over het vervoer van hun personeel. De overheid wil 20 procent van de kosten voor haar rekening nemen, terwijl de overige 80 procent voor rekening van het bedrijf komt. De werkgevers willen dat de kosten als loon worden beschouwd, zodat deze in de totale loonontwikkeling worden meegenomen. Een bestuurslid van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zei vanmorgen in de krant De Tijd dat zijn werkgeversorganisatie eerst de houding van de vakbonden wil afwachten. ,,Wij zullen het voorstel dan als onderdeel van het volledige onderhandelingspakket bestuderen.''

Minister Vande Lanotte verwijt de werkgevers dat zij wel van de overheid subsidies verwachten voor bijvoorbeeld containervervoer per spoor, maar weinig toeschietelijk zijn als het gaat om gratis treinvervoer voor hun personeel. De overheid wil voor bedrijven gunstige randvoorwaarden scheppen, zoals aanleg van parkeerplaatsen bij stations en stimulansen aan bedrijven om gemeenschappelijk vervoer vanaf stations te organiseren. De regering nam aarzelingen bij spoorwegmaatschappij NMBS weg door de garantie dat eventueel verlies van inkomsten wordt gecompenseerd en dat er extra geld komt voor materieel.