Gerolf Van de Perre dwaalt in een wazig China

Twee jaar verbleef de Belgische stripkunstenaar Gerolf Van de Perre in China.

Hij deed daar inspiratie op voor de boeken Steenstof en Domweg Dapper. Steenstof is een beeldverhaal dat de tekenaar zelf verzon, Domweg Dapper een verstripping van Gelukstraat 13 van de Chinese schrijver Bei Dao. Naar eigen zeggen gebruikte Van de Perre `situaties die je als westerling niet zou kunnen verzinnen' als `bouwsteentjes' voor Steenstof. Hoofdpersoon is de schrijver en ambtenaar Wo Dang. Hij wil een opera bouwen die de cultuurtempel van Shanghai zal doen verbleken. Tegelijkertijd spant hij zich in om een originele kalligrafie van Mao getiteld `Eeuwige spijt' te bemachtigen. Hij ziet de tekst hangen bij een onsympathieke kennis, Ai Bao, maar die wil er voor geen goud ter wereld afstand van doen. Door op een listige manier in te spelen op de verslaving van Ais broer kan de kalligrafie uiteindelijk toch worden opgehangen in de nieuwe opera.

Van de Perre maakte voor Steenstof gravures in plexiglas, die vervolgens op rijstpapier werden gedrukt. Hierdoor ontstaat een wazig, maar intrigerend effect, net alsof je een bril draagt met te weinig sterkte. Minstens net zo intrigerend is de vertelwijze van Van de Perre. Hij vervlecht een aantal verhaallijnen – over een beeld dat wordt gesloopt voor de nieuwbouw, de ambitieuze schrijver Do en de corrupte Ai– en schetst ondertussen een gedetailleerd beeld van het alledaagse China, dat documentaires van Joris Ivens uit de jaren zeventig in herinnering roept.

Dat beeld rijst ook op uit het korte verhaal Domweg Dapper waarin een journalist onderzoek doet naar het geheimzinnige adres `Gelukstraat 13'. De combinatie van een vasthoudend journalist en onwetende, bureaucratische instanties (niemand weet wat er aan de hand is, dus is het een `staatsgeheim') leidt tot grote problemen. Dit verhaal werd `geaquarelleerd', met wederom een wazig, maar fraai resultaat. Van de Perre maakt met deze vernieuwende, tegen beeldende kunst aanschurende boeken waar wat van hem werd verwacht na zijn korte verhalen in het Belgische striptijdschrift Ink.

Gerolf Van de Perre: Steenstof. Oogachtend, 112 blz. €22,50. Gerolf Van de Perre en Bei Dao: Domweg Dapper. Stichting Het Trage Vuur, 48 bl. €12,-

    • Gerard Zeegers