Chemie laat onderhoud sloffen

Onderhoud en controle bij het gros van de chemische bedrijven uit de hoogste risicocategorie schiet tekort. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie bij zestig van de in totaal 180 bedrijven uit dat segment is gebleken dat slechts 12 procent de zaakjes op orde heeft. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken heeft de resultaten gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. De grotere bedrijven, raffinaderijnen en de bulkchemie, voldoen beter aan de eisen dan de kleinere.